กิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมวันแม่ ปี 2560...

11 สิงหาคม 2560

      วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย ทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันแม่ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่

IMG 1428 1   IMG 1442  IMG 1491  IMG 1495  IMG 1497

 


Read More...

ร่วมสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระเ...

26 กรกฎาคม 2560

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ได้ร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

  60 7 28 1


Read More...

สวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอ...

26 กรกฎาคม 2560

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ได้จัดใหัมีพิธีสวนสนาม ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560


parade king10 01  


Read More...

ใต้ร่มพระบารมี วิถีพอเพียง (ทำ...

28 สิงหาคม 2560

IMG 2232  IMG 2234  IMG 2240  IMG 2242  IMG 2266  IMG 2296  IMG 2316  IMG 2353

ดูภาพเพิ่มเติม "คลิก"


Read More...

คณะครูเมือง3 จ.ฉะเชิงเทรา...

04 สิงหาคม 2560

     ยินดีต้อนรับ คณะครูเมือง3 จ.ฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในเวลา 08.30 น ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ คณะครูเมือง3 จ.ฉะเชิงเทรา มาเยี่ยมและศึกษาดูงานในครั้งนี้

IMG 0974   IMG 1023

IMG 1033    IMG 1075


Read More...

โรงเรียนอบต.หนองปลาหมอ (วัดหนอ...

02 สิงหาคม 2560

      ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในเวลา 13.00 น ทางโรงเรียนอบต.หนองปลาหมอ (วัดหนองปลากระดี่) นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณัฏฐนันท์ ตาทอง พร้อมคณะครูได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ มาศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง

IMG 0940


Read More...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย...

24 สิงหาคม 2560

IMG 1902  IMG 1983  IMG 2002  IMG 2065  IMG 2081  IMG 2083


Read More...

ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤท...

09 สิงหาคม 2560

     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น ทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Active Learning)

IMG 1289    IMG 1283

IMG 1278    IMG 1291

 

ความหมายของค่ายวิชาการ
     เป็นกิจกรรมวิชาการจัดได้หลากหลายรูปแบบ แต่ควรเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากการเรียนในหลักสูตรปกติ กล่าวคือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุก ท้าทาย มีความอิสระทางความคิด เปิดโอกาสให้ปฏิบัติมากที่สุดและผู้เข้าค่ายทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

1.มีการกำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

2.บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง

3.เน้นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

4.เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าค่ายมีโอกาสใช้ความคิดของตนเองอย่างอิสระ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติด้วยตนเอง

5.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6.ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้า เป็นห้องสมุดธรรมชาติที่มีคุณค่า

7.ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

8.มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


Read More...

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ...

11 สิงหาคม 2560

     ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีระกา จุลศักราช 1379 ในเวลา 07.30 น ทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ได้มีกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างสระว่ายน้ำ ตามโครงการสนามเด็กเล่น "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" 

IMG 1647   IMG 1640  IMG 1637  IMG 1557  IMG 1556


Read More...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา...

26 กรกฎาคม 2560

เนื่องในวันเข้าพรรษาทางโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ได้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ทั้งนี้ได้มีประชาชนในเขตอำเภอหนองแคร่วมทำบุญในครั้งนี้

IMG 9926 resize


Read More...